Betongtetting hva er det?

Betongtetting handler om å impregnere betongen slik at du stanser vanninntrenging. Samtidig beskytter du betongen mot nedbrytende stoffer, samt at du herder og styrker betongen.

Betongen som har vært utsatt for karbonatisering, klorid-inntrengning, frostspreng etc. fører til skader i betongen. For å stanse nedbrytningsprosessen renser og impregnert vi betongen. Dette stanser videre inntrengning av vann, salter etc. og forhindrer frostspreng, noe som kraftig vil forlenge betongens levetid.

Dette er en enkel, billig og kostnadsbesparende behandling som varer evig.

betongtetting
Arbeid med betongtetting på kjørebru Trondheim Lufthavn Værnes

Norsk Avfuktning benytter Kryztech som er et Norskprodusert kvalitetsprodukt!
Kryztech -Løser betongproblemet permanent.

BRUKSOMRÅDER

Kryztech brukes til impregnering av:
Fundamenter og grunnmurer, balkong/terassedekke og markbetong , broer, avløpsrør, parkeringsdekker, garasjer, tanker, svømmebasseng, havbruk – opppdrettsanlegg, tunneler, elementer, fasader og tak, etc.

BESKRIVELSE av Kryztech
Kryztech er en vannbasert, ikke giftig Natrium/Kalisilikatimpregnering med dyp inntrenging i sementbaserte materialer.
Produktet tetter mot vanninntrenging, beskytter mot nedbrytende stoffer, herder og styrker betongen. Katalysatoren, som er tilsatt Kryztech, reagerer med alkali i betongen og danner en vannbarriere.
Når Kryztech er påført i henhold til beskrivelsen, endres ikke kulør, struktur eller andre eksisterende karakteristikken på overflaten den er påført. Det bygges heller ingen overflatefilm, den oppsuges totalt av betongen den er påført.
Kryztech motstår vanntrykk, reduserer suging, siving, algevekst, sopp, korrosjon, spordannelse og armeringsskader.
Kryztech påvirker herdeprosessen i ny betong, gir en jevn herding, noe som sterkt reduserer svinnsprekker, samtidig som den impregnerer betongen og øker styrken i betongoverflaten.
Kryztech øker vedheft og levetid på eventuelt malingssjikt/membran, puss og fugemasse.
Kryztech kan brukes over bakken, under bakken og på markplan.