Fukt i kjeller

Fukt i kjeller vises ikke alltid. Fra utsiden kan et hus se ut til å være i topp stand. Hva man ikke kan se fra utsiden, er hvordan tilstand krypkjelleren er. Der, i mellom bjelkelag og marken, blir det ofte fuktig klima som gir meget god grobunn for muggsopp. I tillegg blir marken ofte fuktig og mikrobiell (muggsopp og bakterier) påvekst er et faktum.
I mange krypkjellere er det ofte også mye “byggskrap” (plankebiter, isolasjon etc.) på marken som gjør situasjonen enda verre. Resultatet blir oftest lukt i huset og beboerne kan få såkalte “syke hus symptom”.
I enkelte tilfeller kan det også forekomme råteskader i gulvkonstruksjonen, hvilket leder til at konstruksjonen svekkes og kan gå i stykker.

stubbloft
Stubbloft og isolasjon har rast ned pga. råte
råteskade
Råteskader i stubbloft

For å unngå dyre reparasjoner, eller for å sikre seg at fukt i kjeller ikke vender tilbake etter en eventuell sanering/ utbedring, må man iverksette forebyggende tiltak. Det beste tiltaket man kan gjøre for å eliminere sjansen for mikrobiell påvekst, er å installere et avfuktningsanlegg.

Muggsopp og råte er ikke bare noe som feil oppførte bygg og gamle hus kan bli utsatt for. Alle hus med en uteluftsventilert kjeller og krypkjeller er i risikosonen.

Hvordan vet jeg om mitt hus er i faresonen?

Har du ett hus med uteluftsventilert krypkjeller?
Om du svarer ja på det spørsmålet, så er ditt hus i faresonen. I vårt nordiske klima er det nemlig vanskelig og bygge et hus med en krypkjeller på en sikker måte. Det er ikke sikkert at du kommer til å få et muggsopproblem i ditt hus, men det er sikkert at ditt hus risikerer å få et muggsoppangrep.

Har du et luktproblem i huset og du har en krypkjeller, er sannsynligheten stor for at lukten stammer fra krypkjelleren.
Ettersom man venner seg til lukter, kan det være vanskelig å kjenne muggsopplukt i sitt eget hus. Be derfor noen venner, eller en god nabo om å komme med en uttalelse. Kan hun/ han kjenne noen lukt? Det kan for enkelte være litt vanskelig å fortelle noen at det lukter rart, eller muggsopp hjemme hos dem. Av den grunn sier folk ikke fra om det, selv om lukten kan være til dels sterk. Så sørg for at du får et ærlig svar fra den/ de du ber om hjelp.

Hvordan lukter så en slik skade?

Det er ikke lett å beskrive lukter, men en muggsoppskadet krypkjeller lukter gjerne litt jord, eller beskrives ofte som at det er en typisk “kjellerlukt” tilstede. For å si det svært enkelt, det skal ikke være noen lukt i en krypkjeller!

Huset/ krypkjelleren kan gjerne ha en mikrobiell skade selv uten at man kjenner noen lukt. For å sikre seg mot uforutsette problem, eller risikere å utsettes for et erstatningskrav etter salg av boligen, kan det være en fordel å få foretatt en kontroll av krypkjelleren.
Har du et hus med krypkjeller, er risikoen stor for at du har et mikrobielt problem i den. Kontakt derfor en fagmann for en gjennomgang.

Hvorfor oppstår fuktskader?

Muggsopp, sopp og bakterier trenger fukt for å vokse. Ved en luftfuktighet på 70- 75 kan muggsopp begynne å vokse. I snitt på året ligger luftfuktigheten i Norge på ca. 80. Inne i en krypkjeller er luftfuktigheten høyere en dette i store deler av året. Dette innebærer at muggsopp kan vokse og bli til et stort problem etter vært som tiden går.

Enkelte hus med krypkjeller får akutte muggsoppskader allerede etter et par år, mens andre bare får mindre påvekst selv etter flere år. Det eneste man kan være sikker på, er at alle hus med uteluftsventilert krypkjeller har en stor risiko for å få muggsoppåvekst, selv om krypkjelleren er bygd etter alle kunstens regler.

På sommeren og tidlig på høsten når uteluften er varm og fuktig, er krypkjelleren fremdeles sval. Når utluften kommer inn i den svale krypkjelleren, kjøles luften ned. Det som da skjer, er at den relative luftfuktigheten øker.
Luftfuktigheten er relativ i forhold til temperaturen. Enkelt forklart kan man si at dersom man øker temperaturen så synker luftfuktigheten og senker man temperaturen så stiger luftfuktigheten.
Under et gjennomsnittlig år kommer således luftfuktigheten til å ligge over 70 i flere måneder (se diagrammet under). Under sommeren kan det til og med bli kondens i krypkjelleren.
Disse problemene finner du i hele Norge, men problemene er større på steder hvor temperaturforskjellene mellom sommer og vinter er størst.

Hva kan man gjøre med fukt i kjeller?

Et meget bra tiltak er å gjøre om klimaet i krypkjelleren fra fuktig til tørt. Da kommer ikke muggsopp etc. til å trives lengre.
Det enkleste, billigste, mest effektive og miljøvennlige måten å gjøre dette på, er å installere et avfuktningsanlegg som helt enkelt tørker den fuktige luften i krypkjelleren.
Mange forsøker, i god tro, og minske fuktigheten i krypkjelleren gjennom å øke ventilasjonen i den tro at man erstatter den fuktige luften med “frisk” luft.Som vi forklarte i avsnittet over, er uteluften en av årsakene til at det blir fuktig i en krypkjeller. Så ved å øke ventilasjonen, øker man fuktigheten og muggsopproblemene blir større. Resultatet med økt ventilasjon blir altså at muggsoppveksten øker!

Avfuktningsanlegg

Å installere et avfuktningsanlegg er forholdsvis enkelt, men krever en del kunnskap og erfaring. Derfor anbefaler vi at det blir benyttet en fagmann til slike installasjoner. Alle krypkjellere er forskjellige, hvilket innebærer at en hver installasjon vil bli annerledes enn den forrige og må tilpasses hver enkelt krypkjeller. Tegningen under viser skjematisk hvordan en installasjon kan se ut.

DTS avfukter i kjeller
Eksempel på en installasjon av en DST- avfukter i en krypkjeller.

Bildeforklaring DST- avfukter:

Det første man må gjøre, er å sørge for at marken i grunnen er fri for organisk material. Så kan man vurdere å fylle opp med 5- 10 cm med lecakuler, eller lignende. Dette bør legges med fall fra midten og ut mot sidene. Så dekkes dette med plast som avsluttes ca 10 cm fra muren. Legges med god overlapp mellom skjøtene og holdes på plass av f. eks noen steiner i hjørnene etc. Ikke bruk sand, grus etc da dette vil suge opp og holde på fukt.
For å hindre den fuktige uteluften å komme inn i krypgrunnen, tettes alle ventiler og andre åpninger. Jo mer uteluft som kommer inn i krypgrunnen, desto større problem får man med fukt.
Avfukteren, som man ser til høyre på bildet, kan monteres stående, eller liggende. Den kan også monteres på utsiden av krypkjelleren hvis det er ønskelig.

For å effektivt spre den tørre luften i krypgrunnen, legges et rørsystem som luften sprees igjennom (gule piler). Utkastet av tørrluften bør være i grunnens ytterkanter. På den måten passerer den tørre luften gjennom hele krypgrunnen på vei tilbake til avfukteren (grønne piler).
Fukten som avfukteren samler opp, blir ledet via en luftstrøm ut av krypkjelleren/ huset (blå pil). Denne fuktige luften bør blåses ut på en plass der det ikke er risiko for at den kommer tilbake inn i huset via et åpent soveromsvindu, eller lignende.

For å minimere energiforbruket, bør avfukteren kobles via en hygrostat (fuktmåler). Hygrostaten starter avfukteren når fuktigheten blir for høy og stenger avfukteren når fuktigheten blir tilstrekkelig lav.
Man kan også montere en elektronisk trådløs temperatur- og hygrostatmåler i krypgrunnen som har en mottaker med display som man kan sette/ henge i boenheten slik at man kan holde et øye med miljøet i krypgrunnen.

Vanlige spørsmål om fukt i kjeller:

Hvorfor er det et problem med dagens krypgrunner, når man tidligere bygde hus med krypgrunn uten å få muggsopp-problem?
Svaret er at det bygges på en annen måte i dag. I “gamle dager” ble det bygd slik at fundamentet til vedovnene gikk ned i krypgrunnen og derigjennom ledet varme ned gjennom hele vinteren. Dette innebar at når sommeren kom, så var det allerede relativt varmt i krypkjelleren. Dette, sammen med dårlig isolerte gulv som avga varme bidro til at man ikke fikk det fuktige klimaet som man får med dagens byggemåter.
Les mer på AK-Konsult Indoor Air.

Hvor stor avfukter trenger jeg?
Det er umulig å svare på uten å ta en befaring i krypkjelleren. Alle krypkjellere er forskjellige og vi anbefaler på det sterkeste at en fagmann gjør en utredning før man setter i gang med ymse tiltak.
Ditt hus er for verdifullt til at du skal gamble med det!

Hvor mye vil det koste?
Som i forrige spørsmål kommer dette an på krypgrunnen og hvor langt et evt. mikrobiellt angrep har gått.
Noe som er helt sikkert, er at det er mer økonomisk (og helsemessig) riktig å utbedre en mikrobiell skade enn å la det fortsette!

Er jeg garantert beskyttet mot fuktskader om jeg installerer en avfukter?
Nei. Ettersom fuktskader kan oppstå på mange forskjellige måter, er det ingen garanti for at man klarer seg.
Derimot er du beskyttet mot fuktskader som oppstår av den fukten som uteluften fører med seg, forutsatt at du har et rett dimensjonert avfuktningsanlegg.

Påse at du får kvalifisert hjelp.

Har du spørsmål som ikke ble besvart her, vennligst kontakt oss på epost eller telefon.