Fukt på loft

Fukt på loft blir vanligere og vanligere i Norge, dette produserer muggsopp.
Årsakene til dette er flere. Et eksempel er at det i dag isoleres, eller etterisoleres mer mellom boarealet og loftet. Dette hindrer varme i å slippe opp på loftet. Dette gjør at loftet blir kaldere og der igjennom fuktigere. Andre årsaker er konveksjon (transport av fukt i luft) gjennom utette loftsluker, downlight`s etc, samt at man ved bytte av oppvarmingskilde kan forandre klimaet i huset.

Hvordan forebygge muggsopp på loft.

Hold loftet tørt! Jo tørrere klima, jo mindre fare for muggsoppåvekst.
Ikke installer avtrekksvifte. Det kan føre til uønsket undertrykk og dra opp varm luft fra boligdelen som igjen øker fuktnivået i luften på loftet.
Hvis man installerer et avfuktningsanlegg, må man sørge for å tette loftet slik at uønsket uteluft ikke lekker inn.
Avfukteren bør også være utstyrt med hygrostat. Hygrostaten starter avfukteren når luftfuktigheten overstiger innstilt luftfuktighetsprosent og slår av den når innstilt luftfuktighetsprosent er nådd. Dette er meget strømsparende.

Hvorfor oppstår fuktskader?

Sopp og muggsopp er avhengig av fukt for å kunne vokse. Når luftfuktigheten overstiger 70-75 kan tilvekst skje. I Norge ligger snittfuktigheten utendørs på ca. 80, hele året!


Tegningen under viser hvordan en installasjon på et loft kan se ut. En DST-avfukter av typen Dr-10 er installert mot veggen. Spirokanaler sprer tørrluften ut på loftet. En hygrostat koblet til avfukteren er innstilt på ønsket RF (Relativ Fuktighet) verdi.

fukt på loft
Eksempel på en loftinstallasjon av et avfuktningsanlegg.

Ofte stilte spørsmål:

Hvorfor er det problem med dagens loft når man tidligere bygde hus uten at man fikk muggsopproblem?
Det er flere svar på dette, et av dem er at man bygger annerledes i dag, samt at oppvarmingsmetodene er forandret. Tidligere hadde man ofte en ovn/ peis med skorstein som ga varme til både hus og loft, samtidig som ventilasjonen var god. Dette gjorde at fuktbelastningen på loftet ble lavere. Med andre ord kan bytte av oppvarmingssystem i enkelte tilfeller øke risikoen for fukt på et loft. Jo lavere temperatur på loftet, desto høyere luftfuktighet

Hvor stor avfukter trenger jeg?
Det er det ikke mulig å svare på her. Vi må ha mer informasjon før vi kan komme med en anbefaling. Vi anbefaler at du tar kontakt slik at vi kan få de rette opplysningene, eller så kan vi komme på en befaring. Huset ditt er verdifullt, så vi anbefaler at du gjør de rette valgene og ikke overlater slike ting til tilfeldighetene, eller til ukyndige.

Hvor mye vil dette koste?
Det kommer helt an på hvor stort ditt loft er, hvordan det er bygd og på hvor langt et evt. fukt og/ eller et muggsoppangrep har kommet. Noe som i de aller fleste tilfeller er rett, er at det er økonomisk smart å utbedre problemene i stedet for å la de bli verre.

Er jeg garantert mot fuktskader hvis jeg kjøper en avfukter?
NEI! Ettersom fuktskader kan oppstå på flere måter er en avfukter i seg selv ingen garanti mot fuktskader. Derimot er du beskyttet mot fuktskader som uteluften og varm luft fra boligdelen fører med seg, forutsatt at avfukteren er rett dimensjonert og installert. Vær sikker på at du får kvalifisert hjelp til dette.